Abbreviation: Arbetarrorel Arsb

ISSN: 0347-2965 (Print) 0347-2965 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Start year:
1970
Country:
Sweden
Language:
Swedish
Publisher:
Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetarrörelsens Arkiv.