Abbreviation: Cao Ye Xue Bao

ISSN: 1004-5759 (Print) 1004-5759 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Acta prataculturae Sinica
Caoye xuebao
Start year:
19uu
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Lanzhou Shi : "Cao ye xue bao" bian ji wei yuan hui