Abbreviation: Zhonghua Shen Jing Ge Za Zhi

ISSN: 1006-7876 (Print) 1006-7876 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Zhonghua shenjingke zazhi
Chinese journal of neurology
Chin J Neurol Psychiat
Start year:
1996
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Nervous System Diseases
Publisher:
Beijing : Zhonghua yi xue hui, 1996-
Publication type:
Periodicals