Abbreviation: Di 3 Jun Yi Da Xue Xue Bao

ISSN: 1000-5404 (Print) 1000-5404 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Di san jun yi da xue xue bao
Disanjunyidaxue xuebao
Acta Academiae Medicinae Militaris Tertiae
Di-san junyi daxue xuebao1994?-
Journal of Third Military Medical University<July 2011>-
Start year:
1979
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
China
Medicine
Military Medicine
Publisher:
[Chongqing] : Di 3 jun yi da xue,
Publication type:
Periodicals