Abbreviation: Guo Li Taiwan Shi Fan Da Xue Di li Yan Jiu Suo Di Li Yan Jiu Bao Gaob

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Di li yan jiu bao gao
Geographical researchJan. 1975-
Start year:
1975
Country:
China (Republic : 1949- )
Language:
Chinese, English
Publisher:
Taipei Kuo li Tʿai-wan shih fan ta hsüeh ti li yen chiu so.