Abbreviation: Zahradnictvi (Praha)

ISSN: 0862-867X (Print) 0862-867X (Linking)

Impact Factor

Year Impact Factor (IF)
2016/2017 0.566
2015 0.436
2014 0.586
2013 0.92
2012 0.786
2011 0.477
2010 0.533
Other titles:
Vědecký časopis Zahradnictví
Vědecký časopis1992
Horticultural science
Start year:
1992
Frequency:
Four no. a yea
Country:
Czech Republic
Language:
Czech, Slovak, English
Publisher:
Praha : Akademie zemědělských věd ČSFR, Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992-