Abbreviation: Ji Guang Sheng Wu Xue Bao

ISSN: 1004-5767 (Print) 1004-5767 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Acta laser biology sinica
Jiguang shengwu xuebao
Start year:
1992
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Changsha Shi : Ji guang sheng wu xue bao bian ji pu,