Abbreviation: Jinan Da Xue Xue Bao

ISSN: 1000-9965 (Print) 1000-9965 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of Jinan University
Jinan daxue xuebao
Ji nan da xue xue bao. Zi ran ke xue ban
Ji nan da xue xue bao. Yi xue ban
Start year:
1989
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Medicine
Science
Publisher:
Guangzhou Shi : Jinan da xue xue bao bian ji bu,
Publication type:
Periodicals
Website:
http://jndxxb.periodicals.net.cn/default.html