Abbreviation: Nan Kai Da Xue Xue Bao Zi Ran Ke Xue Ban

ISSN: 0465-7942 (Print)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis
Nankai daxue xuebao. zirankexueban
Start year:
1955
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese, English
Publisher:
Tianjin : Nan kai da xue xue bao bian ji bu,