Abbreviation: Zhonghua Nan Ke Xue

ISSN: 1009-3591 (Print) 1009-3591 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
National journal of andrology
Zhonghua nankexue
Start year:
1995
Frequency:
Bimonthly, <2002->
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Genital Diseases, Male
Publisher:
Nanjing : Nanjing Jun Qu Nanjing Zong Yi Yuan zhu ban, Zhonghua Nan Ke Xue Za Zhi Bian Ji Bu bian ji chu ban,
Publication type:
Periodicals