Abbreviation: Sheng Wu Ji Shu Tong Bao

ISSN: 1002-5464 (Print) 1002-5464 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Biotechnology bulletin
Biotechnology information
Start year:
1985
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Zhongguo Nongye Kexueyuan Ke-Ji Wenxian Xinxi Zhongxin, [1985]-