Abbreviation: Shengwu Jishu

ISSN: 1004-311X (Print) 1004-311X (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Biotechnology
Start year:
1991
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Ha'erbin : Heilongjiang Sheng Kexueyuan Yingyoung Weishengwu Yanjiusuo, 1991-