Abbreviation: Shi Yong Jun Xue Bao

ISSN: 1005-9873 (Print) 1005-9873 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Acta edulis fungi.
Start year:
19uu
Frequency:
Quarterly.
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Zhongguo xue shu qi kan (guang pan ban) dian zi za zhi she,
Website:
http://cjn.lib.hku.hk