Abbreviation: Shuichan Xuebao

ISSN: 1000-0615 (Print) 1000-0615 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Shui chan xue bao
Journal of fisheries of China<, 1980->
Start year:
19uu
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she,