Abbreviation: Vestn Ceskoslov Lekaru

ISSN: 0231-5157 (Print) 0231-5157 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Vest. cesk. lek.
Vĕstník c̆eskoslovenských lékar̆ů (1945)
Start year:
1945
End year:
1950
Country:
Czech Republic
Language:
Czech
Publisher:
Praha, Sbor lékar̆ů pr̆i ROH-Svazu zamĕstnanců sociální a zdravotní sluz̆by, 1945-[1950?]