Abbreviation: Yao Wu Sheng Wu Ji Shu

ISSN: 1005-8915 (Print) 1005-8915 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Pharmaceutical biotechnology
Yaowu shengwu jishu
Start year:
1994
Frequency:
Biomonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Biotechnology
Technology, Pharmaceutical
Publisher:
Nanjing : "Yao wu sheng wu ji shu" bian ji bu
Publication type:
Periodicals