Abbreviation: Zhengzhou Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban

ISSN: 1671-6825 (Print) 1671-6825 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Yi xue ban
Journal of Zhengzhou University. Medical sciences
Medical sciences
Zhengzhou daxue xuebao. Yixueban.
Yixueban
Start year:
2002
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Medicine
Publisher:
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue xue bao bian ji bu,
Publication type:
Periodicals

Previous Journal: Lakartidningen

Next Journal: Health systems review