Abbreviation: Acta Phytophysiol Sinica

ISSN: 0257-4829 (Print) 0257-4829 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Acta phytophysiologica Sinica
Continued by:
Zhi wu sheng li yu fen zi sheng wu xue xue bao
Start year:
19uu
End year:
2001
Frequency:
Quarterly, <1989->
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Shanghai Shi : Shanghai ke xue ji shu chu ban she,