Abbreviation: Zhong Guo Ke Ji Lun Wen Zai Xian

ISSN: 1673-7180 (Print) 1673-7180 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Sciencepaper Online
Start year:
2006
Country:
China
Language:
Multiple languages
Publisher:
Beijing : Gai Kan Bianjibu