Abbreviation: Zhong Liu Za Zhi

ISSN: 1819-6187 (Print) 1819-6187 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of tumo
Start year:
2006
Country:
China
Language:
English
Publisher:
Xianggang : Zhongguo guo ji chu ban she