Abbreviation: Zhongguo Ke Ji Shi Liao

ISSN: 1000-0798 (Print) 1000-0798 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
China historical materials of science and technology
China historical materials of science and technology
Continued by:
Zhongguo ke ji shi za zhi
Start year:
19uu
End year:
2004
Frequency:
Quarterly, 1988-
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Zhongguo ke xue ji shu chu ban she, -2004.

Previous Journal: The British dental surgery assistant

Next Journal: The Journal