Abbreviation: Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi

ISSN: 1002-1892 (Print) 1002-1892 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Zhongguo xiufu chongjian waike zazhi
Chinese journal of reparative and reconstructive surgery
Start year:
199u
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Surgery, Plastic
Surgical Procedures, Operative
Publisher:
Chengdu Shi : Hua xi yi ke da xue Fu shu di 1 yi yuan,
Publication type:
Periodicals
Website:
http://open.oriprobe.com/journals/zgxfcjwkzz/Chinese_Journal_of_Reparative_and_Reconstructive_Surgery.htm