Abbreviation: Zhongguo Yi Liao Qi Xie Za Zhi

ISSN: 1671-7104 (Print) 1671-7104 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese journal of medical instrumentation
Start year:
1988
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Biomedical Engineering/instrumentation
Biomedical Technology
Equipment and Supplies, Hospital
Publisher:
Shanghai Shi : Guo jia yi yao guan li ju Yi liao qi xie qing bao zhong xin zhan : Shanghai yi liao qi xie yan jiu suo,
Publication type:
Periodicals
Website:
http://zgylqxzz.periodicals.net.cn