Abbreviation: Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue

ISSN: 2095-4352 (Print)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese critical care medicine
Start year:
2013
Frequency:
Monthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Critical Care
Emergency Medicine
Publisher:
Beijing Shi : "Zhonghua yi xue za zhi" she, 2013-
Publication type:
Periodicals

Previous Journal: BMC Neuroscience

Next Journal: Acta Mechanica Sinica/Lixue Xuebao