Abbreviation: Zhongshan Da Xue Xue Bao Zi Ran Ke Xue Ban

ISSN: 0529-6579 (Print) 0529-6579 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Acta scientiarum naturalium Universitatis Sunyatseni
Zhong shan daxue xuebao. Ziran kexueban
Start year:
1955
Frequency:
Quarterly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Guangzhou : Gai da xue,

Previous Journal: Concordia journal

Next Journal: Applied Psychology