Abbreviation: Zi Ran Za Zhi

ISSN: 0253-9608 (Print) 0253-9608 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Ziran zazhi
Nature journal<, 2 chʿüan, 1 chʿ1- >
Start year:
1978
Country:
China (Republic : 1949- )
Language:
Chinese
Publisher:
[Shanghai, Shanghai ke xue ji shu chu ban she]